Otwarty konkurs ofert dla NGO na pomoc potrzebującym Ukraińcom