Dłonie

Otwarty konkurs ofert dla NGO na pomoc potrzebującym Ukraińcom

Ilustracja, zdjęcie dłoni. Żródło: canva.com

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób przebywających na terenie województwa pomorskiego w związku z trwającymi działaniami wojennymi w Ukrainie pn. „Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej poprzez łagodzenie skutków ubóstwa i wspieranie programów o charakterze ponadlokalnym na rzecz wyjścia z trudnych sytuacji życiowych.”

 

Oferty mogą być składane do wyczerpania środków finansowych.

I nabór do dnia 24.03.2022 r. (do godz. 15:45 w serwisie witkac.pl; w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego w godz. 7:45-15:45),

II nabór od dnia 05.05.2022 r. do dnia 31.05.2022 r. (do godz. 15:45 w serwisie witkac.pl, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego w godz. 7:45-15:45).

Dokumenty do pobrania:

1. Uchwała nr 198/332/22 ZWP z dnia 03 marca 2022 r. w spawie  ogłoszenia  otwartego konkursu ofert
2. Zał. nr 1 do uchwały – ogłoszenie konkursu 
3. Zał. do ogłoszenia konkursu – karta oceny
4. Zał. nr 2 do uchwały – wzór oferty (pdf)
5. Zał. nr 2 do uchwały – wzór oferty (doc.) 

 

Ogłoszenie na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu.

Infolinia

Pomorska Linia dla Uchodźców: 734 117 307
Pomorska Linia Kontaktowa:
(58) 32 68 740 lub 571 228 600
Konsulat Ukrainy w Gdańsku:
(58) 346 06 90