EDUKACJA
OTWARCIE STUDIA POMORSKA SZKOŁA HYBRYDOWA

Startuje Pomorska Szkoła Hybrydowa. Na początek zaplanowano lekcje ukraińskiego

OTWARCIE STUDIA POMORSKA SZKOŁA HYBRYDOWA. OD LEWEJ: DYREKTOR EWA FURCHE, KONSUL OLEKSANDR PLODYSTYI ORAZ MARSZAŁEK MIECZYSŁAW STRUK. FOT. KAROL STAŃCZAK
23.03.2022
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
23.03.2022

W gdańskim Centrum Edukacji Nauczycieli 23 marca 2022 r. otwarte zostało nowoczesne studio o nazwie Pomorska Szkoła Hybrydowa. Jego działalność rozpocznie się od nagrań lekcji języka ukraińskiego dla nauczycieli, którzy mają w swoich klasach dzieci uchodźców. Potem będą lekcje polskiego dla nauczycieli ukraińskich, którzy zgłaszają się do pracy w polskich szkołach. W otwarciu studia wzięli udział marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz konsul generalny Ukrainy w Gdańsku Oleksandr Plodystyi.

Edukacja XXI w. oparta jest o nowoczesne technologie i profesjonalną komunikację w świecie wirtualnym. Dzięki temu nauka staje się bardziej atrakcyjna, angażująca uczniów, a tym samym bardziej efektywna. Technologie skutecznie wspierają proces uczenia się. Mogą też pomóc w edukacji dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Tego rodzaju skutecznym narzędziem, łączącym świat rzeczywisty ze światem cyfrowym, będzie studio streamingowe Pomorska Szkoła Hybrydowa otwarte w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Jego powstanie było możliwe dzięki realizacji unijnego projektu Zdolni z Pomorza.

– Projekt Zdolni z Pomorza wyróżnia nasz region na tle kraju w zakresie systemowego wsparcia uczniów szczególnie uzdolnionych. Dzięki niemu również nauczyciele uzyskują wsparcie, które pozwala im efektywnej dostosowywać procesy edukacyjne dla dzieci i młodzieży – przypomina marszałek Mieczysław Struk.

Profesjonalne studio nagrań

Pomorska Szkoła Hybrydowa to profesjonalnie wyposażone studio do transmisji na żywo (streamingu online). Realizowane w nim będą w formie zdalnej różnorodne wydarzenia w wysokiej jakości technicznej full HD oraz nagrania studyjne i postprodukcje. Natomiast dzięki systemowi greenbox możliwe będzie stworzenie dowolnej scenografii w przestrzeni wirtualnej.

W studiu nagrywane będą m.in. lekcje z różnych przedmiotów, w tym pokazy i doświadczenia z zakresu nauk przyrodniczych czy kompetencji społecznych, podcasty, WebQuesty, a także wykłady zaproszonych ekspertów prezentujących dobre praktyki w procesie edukacyjnym.

– Działania zaplanowane w studiu skierowane będą do wszystkich nauczycieli województwa pomorskiego. Mamy nadzieję, że nasze produkcje będą ich inspirować do odkrywania i poszukiwania nowych rozwiązań edukacyjnych – mówi Ewa Furche, p.o. dyrektor CEN.

OTWARCIE STUDIA POMORSKA SZKOŁA HYBRYDOWA

FOT. KAROL STAŃCZAK

Dla uczniów i nauczycieli z Ukrainy

W ramach Pomorskiej Szkoły Hybrydowej będą też realizowane programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, którzy po rosyjskiej inwazji na ten kraj znaleźli schronienie w Polsce.

– Wierzę, że opracowane materiały w znacznym stopniu będą inspirowały rozwój edukacji w naszym regionie, jak i również będą wspierały dzieci z doświadczeniem wojny, uchodźctwa i nierzadko traumą – zaznacza marszałek Mieczysław Struk.

Wojna w Ukrainie i przyjmowanie dzieci uchodźców do polskich szkół stało się impulsem do wsparcia nauczycieli w usprawnianiu z nimi komunikacji.

– Przygotowujemy nagrania nauki języka ukraińskiego, które na bazie własnych doświadczeń w uczeniu się języka polskiego opracowuje wolontariuszka z Ukrainy. W dalszej kolejności planujemy nagrania lekcji języka polskiego dla nauczycieli ukraińskich, którzy podejmą pracę w polskich szkołach – zapowiada dyrektor Ewa Furche.

To szczególnie ważne zwłaszcza w ostatnim czasie, gdy do szkół na Pomorzu trafia coraz więcej uczniów z Ukrainy.

– Tydzień temu było ich 3114, natomiast 20 marca do pomorskich szkół zapisano już 5402 uczniów, z czego ponad połowę zapisano do szkół i placówek oświatowych w Trójmieście – informuje Adam Krawiec, dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu.

Infolinia

Pomorska Linia dla Uchodźców: 734 117 307
Pomorska Linia Kontaktowa:
(58) 32 68 740 lub 571 228 600
Konsulat Ukrainy w Gdańsku:
(58) 346 06 90