EDUKACJA I OPIEKA NAD DZIEĆMI

Wsparcie dla szkół i placówek oświatowych województwa pomorskiego, które przyjmują dzieci i młodzież z Ukrainy

Regionalne placówki doskonalenia nauczycieli przygotowały szeroką propozycję szkoleniową dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej i pracy z uczniem z doświadczeniem migracji.

Zestawienie literatury i materiałów multimedialnych przydatnych w prowadzeniu rozmów z najmłodszymi o trudnych tematach, co dzieje się w Ukrainie, o wojnie, strachu, śmierci przygotowały Pedagogiczne Biblioteki Wojewódzkie w Gdańsku i w Słupsku.

Przydatne linki:

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku:
https://www.cen.gda.pl/informacje/solidarni-z-ukraina-wsparcie-dla-nauczycieli-oraz-uczniow-z-ukrainy,a,11210

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku:
https://www.odn.slupsk.pl/projekty-i-programy/programy/postepowanie-w-sytuacjach-kryzysowych/uczen-z-doswiadczeniem-migracji-w-pomorskiej-szkole-2/

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku:
http://pbw.gda.pl/zestawienie-literatury-i-multimediow-jak-rozmawiac-z-najmlodszymi-o-trudnych-tematach-o-tym-co-dzieje-sie-na-ukrainie-o-wojnie-uchodzcach-strachu-smierci/

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku:
http://pbw.slupsk.pl/aktualnosci/jak-rozmawiac-z-dziecmi-i-uczniami-na-temat-sytuacji-w-ukrainie-rekomendacje-dla-nauczycieli-i-pedagogow-szkolnych/


Przyjmowanie dzieci i młodzieży z Ukrainy do przedszkoli i szkół w Polsce

  1. Przyjmowanie dzieci do przedszkoli

Dzieci w wieku 3-7 lat przyjeżdżające z zagranicy są przyjmowane do przedszkoli publicznych na warunkach dotyczących obywateli polskich. Aby zapisać dziecko do przedszkola w trakcie roku szkolnego należy złożyć wniosek do dyrektora wybranego przedszkola.

  1. Przyjmowanie dzieci i młodzieży do szkół

Dzieci i młodzież w wieku 7-18 lat przyjeżdżające z zagranicy są przyjmowane do publicznych szkół oraz obejmowane opieką i nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich.  Przyjmowanie do szkół odbywa się w ciągu całego roku szkolnego.

W celu zapisania dziecka do szkoły należy złożyć wniosek do dyrektora placówki, w rejonie zamieszkania.

Rodzice dziecka z zagranicy, którzy nie mogą znaleźć szkoły posiadającej wolne miejsca w danej klasie, mogą zwrócić się do organu prowadzącego szkoły (np. wydziału edukacji gminy lub powiatu) z prośbą o wskazanie szkoły posiadającej wolne miejsca.

Ustalenie klasy, w której kontynuowana jest nauka, odbywa się na podstawie dotychczasowego okresu nauki szkolnej (sumy ukończonych lat nauki szkolnej) za granicą. Dotychczasowy okres nauki szkolnej (suma lat nauki szkolnej) ustala się na podstawie dokumentów wydanych przez szkołę za granicą, a w przypadku ich braku na podstawie oświadczenia rodziców o dotychczasowym okresie nauki szkolnej za granicą. Dokumenty nie muszą być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Ponadto rodzice dziecka mogą zwrócić się do dyrektora o przyjęcie do niższej klasy niż wynika to z dotychczasowego okresu nauki szkolnej (sumy ukończonych lat nauki szkolnej), np. ze względu na wiek dziecka.

Przydatny link:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-dla-rodzicow-dzieci-przybywajacych-z-ukrainy