PRACA
Zainteresowanie obywateli Ukrainy możliwościami, jakie daje pomorski rynek pracy nadal nie słabnie

Zainteresowanie obywateli Ukrainy możliwościami, jakie daje pomorski rynek pracy nadal nie słabnie

Fot. ©Depositphotos
17.08.2022
Wojewódzki Urząd  Pracy w Gdańsku
Wojewódzki Urząd
Pracy w Gdańsku
AUTOR
Wojewódzki Urząd  Pracy w Gdańsku
Wojewódzki Urząd
Pracy w Gdańsku
17.08.2022

Blisko pół roku z profesjonalnego wsparcia doradców zawodowych w Gdańsku i Słupsku korzystają obywatele Ukrainy szukający zatrudnienia w naszym regionie. Do punktów prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku zgłaszają się głównie kobiety.

Poradnictwo zawodowe dla obywateli Ukrainy to usługa specjalnie zaprojektowana. Ma na celu kompleksowe wspieranie cudzoziemców w poruszaniu się po pomorskim rynku pracy. Zainteresowany może m.in. liczyć na rozmowę dotyczącą kwalifikacji i umiejętności, pomoc w przygotowaniu CV i szukaniu możliwości podjęcia pracy w branżach niekoniecznie związanych z dotychczasowym doświadczeniem zawodowym. Najważniejsze jest to, że to klient decyduje, jak chce skorzystać z możliwości, które daje ta usługa.

Przybywają na Pomorze, część z nich zostanie

Usługa  jest dostępna od marca w siedzibach urzędu w Gdańsku (ul. Żabi Kruk 16) lub w Słupsku (ul. Jaracza 18A). O tym, że można skorzystać z takiego wsparcia obywatele Ukrainy dowiadują się z różnych źródeł – głównie od znajomych i rodziny oraz w punktach informacyjnych usytuowanych w różnych instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych.

– Skupiamy się nie tylko na informacjach ściśle związanych z poruszaniem się po pomorskim rynku pracy. Aby nasze wsparcie było jak najbardziej użyteczne, często przekazujemy klientom z Ukrainy rozpoczynającym swoje życie na Pomorzu informacje o tym, gdzie mogą uzyskać pomoc związaną z zakwaterowaniem, świadczeniami socjalnymi czy pobytem na terenie kraju. Doradzamy tak, by klienci jak najskuteczniej mogli połączyć życie prywatne z zawodowym – mówi Izabela Jezierska, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

W Gdańsku zainteresowani mogą również korzystać z bezpłatnej pomocy radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. W rozmowach wspierają obywateli Ukrainy tłumacze – studenci wolontariusze z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Do 16 sierpnia łącznie w obu punktach udzielono 1076 porad, głównie kobietom w różnym wieku.

– Z rozmów z klientami wynika, że część z nich ma zamiar zostać w Polsce. To właśnie te osoby są szczególnie zainteresowane korzystaniem z usług doradztwa zawodowego oraz rozwoju osobistego. Często chcą się przekwalifikować się lub powrócić na rynek pracy po przerwie związanej np. z wychowywaniem dziecka, niektórzy rozważają założenie własnej działalności gospodarczej – relacjonuje Krystyna Kubińska, wieloletni pracownik WUP w Gdańsku, a obecnie doradca zawodowy, która biegle posługuje się językiem ukraińskim. Od marca zasiliła gdański zespół punktu pomocy obywatelom Ukrainy.

Mają różne doświadczenia i potrzeby, ale to tu na Pomorzu widzą swoją przyszłość

Każdy klient i klientka to osobna historia. Chociaż okoliczności przybycia obywateli Ukrainy do naszego kraju w ostatnim czasie są podobne, to wizja przyszłości – w tym dotyczącej rozwoju zawodowego – każdej z obsługiwanych osób w punktach WUP jest różna. Dlatego też tak ważne jest indywidualne podejście do potrzeb, które w pierwszej kolejności muszą być trafnie zdiagnozowane, a następnie dostosowane do szeroko rozumianego potencjału każdej osoby.

Na przykład Swietłana, która korzystała ze wsparcia punktu informacyjnego przy ul Żabi Kruk przyjechała na Pomorze 9 kwietnia br. bezpośrednio z terenów objętych działaniami wojennymi, razem z trójką dzieci – córką i dwoma synami.

– Mamy zapewnione bezpłatne zakwaterowanie, udało się również znaleźć szkoły dla dzieci w tym samym mieście. Córce udało się zakończyć rok szkolny 2021/2022 w szkole podstawowej, a jednemu z synów w technikum. Synowie korzystali równolegle z nauki w Ukrainie i w Polsce. Najstarszy w czerwcu podjął pracę w Polsce. Od września dwoje dzieci będzie kontynuowało tu  naukę – wyjaśnia.

Informację o punkcie otrzymała od znajomej. Przyszła, aby przygotować CV w języku polskim oraz skorzystać z porady prawnej.

– Dzięki tej pomocy udało się znaleźć dzieciom szkoły, w których mogły kontynuować naukę. W związku z tym mogłam rozpocząć pracę jako pomoc kuchenna w hotelu – mówi Swietłana.

O wsparciu opowiedziała znajomym z Kościerzyny, oni także skorzystali z porady prawnej.

Pracę rozpoczęła w czerwcu, jak mówi jest zadowolona z aktualnego zajęcia. Nie zna jeszcze aż tak dobrze języka polskiego, ale nie jest to dla niej duże utrudnienie.

Każdy z moich współpracowników jest bardzo życzliwy i próbuje przekazywać mi informacje w sposób zrozumiały. Z każdym dniem poznaję coraz więcej słówek z języka polskiego, uczę się go samodzielnie, głównie w pracy – opowiada.

Jak mówi chciałaby zostać na dłużej w Polsce, Gdańsk jej się podoba.

Dziękują za pomoc, rekomendują znajomym 

Ankiety badające satysfakcję klienta pokazują, że odwiedzający punkt w Gdańsku chwalą obsługę punktu za profesjonalne podejście i pomoc, uważne rozeznanie możliwości i talentów klienta oraz życzliwość.

– Ankiety klienci mogą wypełniać w punkcie. Najczęściej wpisują, że są zadowoleni z usługi, wdzięczni za pomoc, dziękują za pomoc w przygotowaniu CV, które jest dla nich nowością i sprawia nieco trudności [w Ukrainie zamiast CV funkcjonuje książeczka pracy – red.], cieszą się, że otrzymali wszystkie potrzebne informacje i będą nas rekomendować znajomym. To dla nas ważny sygnał, że przychodzący do nas obywatele Ukrainy tak pozytywnie mówią o naszej pracy i że spełnia ona ich oczekiwania – mówi Krystyna Kubińska.

Co ciekawe, w ostatnim czasie w gdańskim punkcie zaczęli pojawiać się także obywatele Ukrainy, którzy w Polsce mieszkają już od kilku lat.

– To dla nas ważna informacja. Oznacza to, że kierunek który wybraliśmy, czyli stopniowe rozwijanie usługi dla obywateli Ukrainy w poradnictwo dla wszystkich obcokrajowców na Pomorzu jest potrzebne. Stanowi także ważny element działań wzmacniających rozwój zasobów pracy, które w związku z tym, że stajemy się coraz starsi jako społeczeństwo są tak potrzebne dla regionalnego rynku pracy i pomorskiej gospodarki – dodaje Izabela Jezierska.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu.

Infolinia

Pomorska Linia dla Uchodźców: 734 117 307
Pomorska Linia Kontaktowa:
(58) 32 68 740 lub 571 228 600
Konsulat Ukrainy w Gdańsku:
(58) 346 06 90