Rozporządzenie Rady Ministrów - grafika poglądowa

40 zł dziennie za pomoc uchodźcom. Opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów

Grafika poglądowa, przedstawia barwy flagi Ukrainy oraz napis: Rozporządzenie ws. wysokości świadczenia dla pomagających obywatelom Ukrainy. Autor: Marcin Mielewczyk
16.03.2022
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
16.03.2022

We wtorek 15 marca 2022 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano rozporządzenie ws. maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, wynikające ze specustawy. Dokument wszedł w życie z dniem kolejnym po publikacji.

Świadczenie

Jak wskazują przepisy, każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane, na jego wniosek, świadczenie pieniężne.

Świadczenie przysługuje za okres nie dłuższy niż 60 dni, który jednakże w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przedłużony.

Wysokość świadczenia ustalono na kwotę 40 zł za osobę dziennie.

Podwyższenie kwoty

W dokumencie nadmieniono, że kwota świadczenia może być podwyższona przez wojewodę w przypadku:

  • zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przed dniem wejścia w życie specustawy – weszła w życie 12 marca z mocą od 24 lutego 2022 r.
  • gdy podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy jest jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca.

Rola gminy

Wnioski o świadczenie składane są w urzędzie gminy, która w terminie miesiąca od złożenia rozpatruje dokument. Gminy mogą uzależnić przyznanie/wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia, której dokonują jej upoważnieni pracownicy. Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku podano nieprawdę.

Wydłużenie świadczenia

Za zgodą wojewody w szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia może być dłuższy niż 60 dni. Zgoda może dotyczyć:

  • indywidualnych spraw,
  • grupy podmiotów zapewniających wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom Ukrainy na obszarze województwa.

W indywidualnych sprawach okres wypłaty świadczenia może zostać przedłużony na czas określony, na szczegółowo uzasadniony wniosek podmiotu zapewniającego wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom Ukrainy.

Natomiast w przypadku grupy podmiotów okres wypłaty świadczenia może zostać przedłużony przez wojewodę z urzędu. Zgoda ta jest publikowana na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej wojewody i zawiera termin przedłużenia wypłaty świadczenia, określenie grupy podmiotów oraz uzasadnienie.

Ważne kwestie

  • rozporządzenie nie wchodzi w życie z mocą wsteczną, więc w celu uzyskania świadczenia w okresie 24.02.2022 – 11.03.2022 należy złożyć wniosek o podwyższenie świadczenia,
  • wnioskować o świadczenie nie mogą osoby lub podmioty, które otrzymały już dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu (np. za wynajem).

Do pobrania

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty [.pdf, 250 KB]

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu.

Infolinia

Pomorska Linia dla Uchodźców: 734 117 307
Pomorska Linia Kontaktowa:
(58) 32 68 740 lub 571 228 600
Konsulat Ukrainy w Gdańsku:
(58) 346 06 90