PRACA
Stock photo - uścisk dłoni

Razem dla Ukrainy – współpraca instytucji

Fot. ©Depositphotos
08.04.2022
Wojewódzki Urząd  Pracy w Gdańsku
Wojewódzki Urząd
Pracy w Gdańsku
AUTOR
Wojewódzki Urząd  Pracy w Gdańsku
Wojewódzki Urząd
Pracy w Gdańsku
08.04.2022

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku i Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego wspólnie pomagają obywatelom Ukrainy . Studenci i studentki Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich posługujący się językami ukraińskim lub rosyjskim są wolontariuszami w WUP, pełnią rolę tłumaczy.

Chociaż nie są zwolnieni z codziennych obowiązków, mają planowe zajęcia na uczelni, zaliczenia, egzaminy, chętnie zaangażowali się w nowe zadanie. W siedzibie WUP w Gdańsku przy ulicy Żabi Kruk 16, studenci i studentki, wspierają doradców zawodowych oraz radców prawnych z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w tłumaczeniu rozmów z obywatelami Ukrainy.

Dla młodych ludzi to nie tylko możliwość doskonalenia swoich umiejętności komunikowania się w językach obcych.

To dla nich też ogromne doświadczenie życiowe, duża wartość, zarówno w wymiarze praktycznym, jak i emocjonalnym.  Uczestnicząc w tej inicjatywie dojrzewają, uczą się otwartości, rozwijają swoje kompetencje miękkie. Nasi studenci podejmując się tego zadania przygotowali się do jego realizacji, opracowali niezbędne słownictwo. Poczuli się potrzebni, zobaczyli , że ich kompetencje językowe są bardzo przydatne i skutecznie je wykorzystują – mówi dr hab. Joanna Jereczek-Lipińska, profesor UG, Prodziekan  ds. Kształcenia i Współpracy z Otoczeniem. – Mogą być pewni, że zdobyta wiedza  ich wzbogaci i przełoży się na konkrety, bo to doświadczenie  będą mogli wpisać do CV.

Praca studentów  na rzecz obywateli ukraińskich możliwa jest dzięki porozumieniu o współpracy zawartemu przez WUP w Gdańsku, działającemu w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego  i Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego. W ramach porozumienia studenci przyjmowani są na wolontariat do WUP w Gdańsku i realizują działania polegające na wsparciu językowym osób z Ukrainy.

–  W tej chwili pomaga nam czternastu  młodych ludzi,  są bardzo aktywni, zaangażowani, wyrozumiali. Rozmowy z  osobami poszukującymi pracy prowadzone w obcym języku wymagają znajomości specjalistycznego słownictwa, przetłumaczenie porad radców prawnych również wiąże się z koniecznością opanowania odpowiedniego zasobu słów. Trzeba te niuanse kulturowe, prawne, branżowe przełożyć na inny język, a to duża odpowiedzialność – dodaje Izabela Jezierska, dyrektor WUP w Gdańsku. – Naszą współpracę zaczęliśmy w pierwszej połowie marca, razem pomogliśmy już ponad 250 osobom z Ukrainy.

Współpraca z WUP jest też zgodna z misją kształcenia Wydziału Filologicznego UG.

Chcemy kształcić świadomego obywatela świata z otwartym umysłem i sercem, bo humanista i filolog to połączenie najlepsze z możliwych. Zależy nam żeby nasi absolwenci znali języki i kultury świata, byli otwarci, twórczy i kreatywni. Gotowi na wyzwania i zmiany – podkreśla prodziekan
J. Jereczek-Lipińska.

Autor: Agnieszka Katka

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu.

Infolinia

Pomorska Linia dla Uchodźców: 734 117 307
Pomorska Linia Kontaktowa:
(58) 32 68 740 lub 571 228 600
Konsulat Ukrainy w Gdańsku:
(58) 346 06 90