EDUKACJA
Student - stock photo

Intensywny kurs języka polskiego dla nauczycieli z Ukrainy

Fot. Pixabay.com

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku zapraszają nauczycieli pochodzących z Ukrainy na bezpłatny intensywny kurs języka polskiego.

Celem kursu jest przygotowanie nauczycieli pochodzących z Ukrainy do sprawnego włączenie się w system pracy pomorskich szkół i placówek oświatowych. W programie kursu nauka języka polskiego poszerzona zostanie o zagadnienia związane z funkcjonowaniem edukacji w Polsce. Zajęcia realizowane w formie zdalnej dla pierwszej grupy uczestników rozpoczynają się już 27 kwietnia br.

Szczegółowe informacje dostępne są w języku polskim i języku ukraińskim na stronach Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku: www.cen.gda.pl i www.odn.slupsk.pl

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest pan Tomasz Kąkol, wicedyrektor CEN w Gdańsku, tel. 58 340 41 10, e-mail: tomasz.kakol@cen.gda.pl

Więcej informacji na stronie: https://www.cen.gda.pl/informacje/intensywny-kurs-jezyka-polskiego-dla-nauczycieli-z-ukrainy,a,11403 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu.

Infolinia

Pomorska Linia dla Uchodźców: 734 117 307
Pomorska Linia Kontaktowa:
(58) 32 68 740 lub 571 228 600
Konsulat Ukrainy w Gdańsku:
(58) 346 06 90