Zmiany w Programie Pomocy Finansowej UNHCR. Tymczasowe wyłączenie możliwości rejestracji nowych wniosków

Zmiany w Programie Pomocy Finansowej UNHCR. Tymczasowe wyłączenie możliwości rejestracji nowych wniosków

Logo UNHCR

Program pomocy finansowej UNHCR ulega zmianie! Wkrótce ogłoszone zostaną nowe kryteria kwalifikowalności, aby jak najlepiej pomóc osobom najbardziej potrzebującym. Do czasu zakończenia zmian UNHCR nie będzie przyjmować nowych wniosków o objęcie pomocą finansową.

Chodzi o pomoc finansową, która realizowana jest w ramach prowadzonego przez Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych UNHCR programu Multipurpose Cash Assistance. W województwie pomorskim uruchomiono dwa punkty doraźnej pomocy gotówkowej przeznaczonej dla uchodźców, w Gdańsku w budynku „Zieleniak” przy ul. Wały Piastowskie 1 oraz w Gdyni przy ul. 10 lutego 26. Głównym zadaniem punktów jest rejestracja i następnie monitorowanie wypłacania pomocy gotówkowej dla uchodźców.

UNHCR będzie kontynuować rozpatrywanie wniosków, które już otrzymał. Ze względu na bardzo dużą liczbę wniosków, otrzymanie SMS-a z prośbą o wyznaczenie terminu spotkania może potrwać ponad 1 miesiąc. Bardzo krytyczne lub wyjątkowo pilne przypadki będą nadal rozpatrywane indywidualnie.

Wkrótce planuje się przywrócenie standardowego sposoby funkcjonowania systemu pomocy finansowej. Niestety obecnie nie ma możliwości wskazania konkretnej daty.

Więcej informacji na ten temat będzie można uzyskać w najbliższych dniach przede wszystkim za pośrednictwem kanałów kontaktowych UNHCR to znaczy poprzez:

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu.

Infolinia

Pomorska Linia dla Uchodźców: 734 117 307
Pomorska Linia Kontaktowa:
(58) 32 68 740 lub 571 228 600
Konsulat Ukrainy w Gdańsku:
(58) 346 06 90