Pomoc finansowa dla Uchodźców z Ukrainy w Gdańsku

Pomoc finansowa dla Uchodźców z Ukrainy w Gdańsku

Program finansowy trwa od 3 miesięcy i potrwa do 23.09 br. Kryteria korzystania z pomocy zostały zaktualizowane ze względu na zmieniające się potrzeby osób przesiedlonych z Ukrainy. Zaproszenie na spotkanie, które inicjuje procedurę otrzymania pomocy, bazuje na informacjach o członkach rodziny, ich wieku i niepełnosprawności.

Miesięcznie, uprawnieni odbiorcy otrzymają 700 zł na 1 osobę + 600 zł na kolejną osobę w rodzinie (limit osób w rodzinie wynosi 4). Oznacza to, że rodziny liczące 4 lub więcej członków otrzymują maksymalnie 2 500 zł miesięcznie. Pomoc finansowa jest udzielana przez okres 3 miesięcy.

W chwili obecnej składanie wniosku o pomoc za pomocą formularza jest niemożliwe.  Jednak osoby, które nie korzystały z pomocy, a znajdują się w trudnej sytuacji życiowej ze względu na wielodzietność, wiek lub niepełnosprawność mogą zgłaszać potrzebę pomocy bezpośrednio do punktu. Wystarczy wysłać SMSa na numer telefonu 794324029 z informacjami takimi jak: imię i nazwisko oraz polski numer telefonu i spodziewać się kontaktu telefonicznego ze strony pracownika. Ważne – smsa wysyłają osoby, które nie korzystały jeszcze z pomocy z pomocy finansowej.

Prosimy pamiętać, że to zaproszenie na spotkanie nie gwarantuje otrzymania pomocy finansowej. Kiedy przyjedziesz na spotkanie, zostanie Ci zadanych kilka pytań, aby ocenić, czy spełniasz nowe kryteria programu pomocy finansowej wskazane powyżej. Niestety pomoc trafi do tylko najbardziej potrzebującym i nie wszyscy wnioskodawcy zostaną zarejestrowani w programie.

Prosimy wziąć ze sobą na spotkanie: dokumenty tożsamości (wszelkie jakie posiadasz, mogą to być np.: paszport krajowy, krajowy numer identyfikacji podatkowej, dowód osobisty, PESEL). Prosimy również o wzięciu ze sobą dowodu przekroczenia granicy. Na spotkanie powinni przybyć wszyscy członkowie rodziny, którzy mieszkają z Tobą (w tym samym miejscu zakwaterowania) w Polsce. Możesz również przynieść dodatkowe dokumenty istotne dla Twojej konkretnej sytuacji.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu.

Infolinia

Pomorska Linia dla Uchodźców: 734 117 307
Pomorska Linia Kontaktowa:
(58) 32 68 740 lub 571 228 600
Konsulat Ukrainy w Gdańsku:
(58) 346 06 90