Grafika poglądowa, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych

Program grantowy Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę" na rzecz osób z doświadczeniem uchodźczym z Ukrainy w wieku 50+

Grafika poglądowa, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę".

„Nowe relacje - działania na rzecz włączenia i integracji międzypokoleniowej osób z Ukrainy z doświadczeniem uchodźczym” to program w którym, do zdobycia granty w wysokości od 40 tys. złotych do 80 tys. złotych.

Cel projektu

Celem programu jest wsparcie projektów na rzecz włączenia społecznego i adaptacji uchodźców i uchodźczyń wojennych z Ukrainy w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 50+, w tym także osób z niepełnosprawnościami. Wspierane będą aktywności zapobiegające dyskryminacji, promujące wielokulturowość oraz opierające się na poszanowaniu autonomii i tolerancji.

Dla kogo ?

Poszukiwane są organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury, które mają doświadczenie w aktywizacji lub integracji osób w wieku 50+, realizowały działania międzypokoleniowe lub organizowały inicjatywy na rzecz integracji migrantów i/lub uchodźców.

Odbiorcami bezpośrednimi prowadzonych w programie działań powinny być też inne grupy, np.: starsi Polacy, członkowie społeczności lokalnej w każdym wieku, migranci z innych krajów, a także Ukraińcy, którzy mieszkali w Polsce przed obecnym kryzysem. Okres realizacji projektu może trwać do 8 miesięcy, a działania projektowe powinny się zacząć się później niż 28 października 2022 roku.

Zgłoszenia

Nabór wniosków prowadzony jest do 9 października 2022 roku. Wyniki naboru zostaną ogłoszone 18 października.

Szczegółowe informacje, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: www.nowerelacje.org.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu.

Infolinia

Pomorska Linia dla Uchodźców: 734 117 307
Pomorska Linia Kontaktowa:
(58) 32 68 740 lub 571 228 600
Konsulat Ukrainy w Gdańsku:
(58) 346 06 90