PRACA
Porozmawiajmy o rynku pracy – rusza nowy projekt doradczy WUP w Gdańsku dedykowany obywatelom Ukrainy

Porozmawiajmy o rynku pracy – rusza nowy projekt doradczy WUP w Gdańsku dedykowany obywatelom Ukrainy

FOT. Pixabay
07.10.2022
Wojewódzki Urząd  Pracy w Gdańsku
Wojewódzki Urząd
Pracy w Gdańsku
AUTOR
Wojewódzki Urząd  Pracy w Gdańsku
Wojewódzki Urząd
Pracy w Gdańsku
07.10.2022

W październiku rozpoczyna się cykl warsztatów doradczych z elementami rozmówek po polsku dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na Pomorze. Przy wsparciu specjalistów WUP w Gdańsku oraz tłumacza języka polskiego będą poznawać regionalny rynek pracy i doskonalić swoje umiejętności językowe.

Pilotażowa edycja projektu „Porozmawiajmy o rynku pracy” rozpoczyna się w październiku i potrwa do grudnia. To nowatorskie podejście, które łączy doradztwo zawodowe z poznawaniem języka polskiego. Jego realizacja to efekt doświadczeń doradców zawodowych zebranych w ciągu ostatnich miesięcy  w punktach wsparcia obywateli Ukrainy, które w marcu WUP uruchomił w Gdańsku i Słupsku.

Bariera, która mocno utrudnia nowe życie

Na początku, z oferowanej w punktach usługi poradnictwa zawodowego dla obcokrajowców, korzystali głównie obywatele Ukrainy, którzy nigdy nie byli w Polsce i przyjechali na Pomorze uciekając przed konfliktem zbrojnym w ich kraju.

– Uchodźcy wojenni, którzy wówczas trafiali do naszych punktów informacyjnych często byli w słabej kondycji psychicznej, nie do końca wiedzieli co mają ze sobą zrobić w tej zupełnie nowej dla nich sytuacji życiowej. W pierwszej kolejności informowaliśmy ich o różnych formach wsparcia socjalno – bytowego na terenie naszego regionu. Rynek pracy był tematem numer dwa, a największym zainteresowaniem cieszyła się pomoc w opracowywaniu CV, tak, aby jak najszybciej znaleźć jakąkolwiek pracę, która zapewni utrzymanie – wyjaśnia Anna Lewicka, kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Gdańsku.

W tamtym okresie największym wyzwaniem w obsłudze obywateli Ukrainy był brak znajomości języka polskiego. Gdański punkt WUP od samego początku był wspierany przez tłumaczy – studentów Uniwersytetu Gdańskiego, którzy w ramach wolontariatu towarzyszyli doradcom zawodowym w codziennej pracy.

Niestety, bariera językowa mocno ograniczała naszym klientom możliwości znalezienia pracy. Wielu z nich musiało przyjmować oferty pracy poniżej swoich kwalifikacji zawodowych – dodaje Lewicka.

Znając język łatwiej szukać dobrego zatrudnienia

Obecnie do punktów zgłaszają się głównie obywatele Ukrainy, którzy w pewnym zakresie już „zakorzenili” się na Pomorzu. Znaleźli mieszkanie, posłali dzieci do szkół i przedszkoli, widzą tu swoją przyszłość zawodową. Takim klientom nie wystarcza już oferta pracy nie zawsze zgodna z ich kwalifikacjami. Chcą  wiedzieć więcej o możliwościach, jakie daje im pomorski rynek pracy, o tym jak mogą podnieść kwalifikacje, dostosować posiadane dokumenty potwierdzające wykształcenie do polskich wymogów po to, aby docelowo znaleźć pracę, która będzie dawała im satysfakcję. Do tego niezbędna jest znajomość języka polskiego.

– Aby umożliwić większej liczbie osób zdobycie wiedzy w takim zakresie postanowiliśmy zorganizować dla klientów punktu zajęcia grupowe pn. „Porozmawiajmy o rynku pracy”, które połączą rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku polskim z podnoszeniem wiedzy o pomorskim rynku pracy i rozwoju zawodowym – wyjaśnia Izabela Jezierska, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

Spotkania odbywają się w Centrum informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Gdańsku przy ul. Żabi Kruk.

Doskonalenie znajomości języka to wymagający proces

Zajęcia w ramach wolontariatu poprowadzi dr Helena Draganik, kulturoznawczyni, wykładowczyni z 20-letnim stażem, na co dzień pracująca w Instytucie Badań nad Kulturą na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Z uchodźcami Ukrainy miała już kontakt, w maju uczyła ich języka polskiego na zajęciach online.

Pomyślałam, że takim osobom będzie łatwiej, jeśli będą znały język polski, przynajmniej w podstawowym zakresie, co zwiększy ich szanse na uzyskanie lepszej pracy. Zgłosiłam się do prowadzenia tych zajęć, bo jest to jedyna forma, w której mogę pomóc – mówi. – Mam poczucie, że w ten sposób daję coś, co może się przydać uchodźcom z Ukrainy.

Spotkania będą odbywały się stacjonarnie.

– Cieszę się, że tak będzie, to zupełnie inny rodzaj komunikacji. Pozwoli to grupie na nawiązanie relacji pomiędzy członkami, a także z prowadzącym zajęcia. Oprócz komunikacji werbalnej w grę wchodzi bardzo istotna komunikacja niewerbalna, liczą się wszystkie sygnały – wyjaśnia Helena Draganik. – Wpływa to na jakość zajęć i zaangażowanie grupy, daje większe możliwości dydaktyczne.

Jak pracować z grupą, w której występuje zróżnicowany poziom znajomości języka?

– Kluczowe jest takie zbudowanie relacji w grupie, aby uczestnicy sobie wzajemnie pomagali. Ci, którzy znają język lepiej pomagają reszcie, co jest korzystne dla wszystkich – mówi Helena Draganik. – Pozytywna relacja, oparta na życzliwości, wydaje mi się podstawą w dydaktyce. Przez lata nauczania znajduję na to potwierdzenie.

Poznawanie języka polskiego będzie odbywało się w na bazie słownictwa z zakresu rynku pracy, a wszyscy uczestnicy projektu wiedzą, że uczą się języka po to, aby zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.

– Ideą prowadzenia moich zajęć jest wyposażenie uczestników w minimum umiejętności operowania językiem polskim, aby czuli się swobodnie oraz nie obawiali się mówić w języku polskim. Najprościej, ale swobodnie – wyjaśnia Helena Draganik. – Da im to być może pewność siebie, która jest niezbędna do skutecznego poszukiwania pracy.

Projekt ma charakter pilotażowy i obejmuje grupę ponad 30 uczestników. W zależności od jego efektów i zainteresowania ze strony obywateli Ukrainy, WUP w Gdańsku planuje uruchomić kolejne edycje. Uzupełnią one i wzmocnią dotychczasową ofertę usług z zakresu doradztwa zawodowego świadczoną dla mieszkańców Pomorza, również tych przybywających zza granicy.

 

oprac. Marta Wiloch

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu.

Infolinia

Pomorska Linia dla Uchodźców: 734 117 307
Pomorska Linia Kontaktowa:
(58) 32 68 740 lub 571 228 600
Konsulat Ukrainy w Gdańsku:
(58) 346 06 90