EDUKACJA
Kurs online

Intensywny kurs języka polskiego dla nauczycieli z Ukrainy. Skorzysta prawie 200 osób

FOT. MAT. UMWP

Bezpłatne zajęcia dla ukraińskich nauczycieli będą odbywały się w Centrum Edukacji Nauczycieli i mają wystartować na początku czerwca. Kurs organizowany z inicjatywy samorządu województwa pomorskiego ma kosztować około 1 mln zł. Został przygotowany dla nauczycieli, którzy chcą zostać na Pomorzu i pracować w swoim zawodzie w przedszkolu lub szkole.

Bezpłatne zajęcia dla ukraińskich nauczycieli będą odbywały się w Centrum Edukacji Nauczycieli.

390 godzin

– Bardzo wielu ukraińskich nauczycieli, którzy uciekli przed wojną na Pomorze przychodziło do nas i pytało o pracę i o naukę języka polskiego, stąd pomysł zorganizowania intensywnych kursów językowych – tłumaczy Ewa Furche szefowa Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.

Zainteresowanie kursem jest bardzo duże. Na spotkaniu informacyjnym było ponad 80 osób.

– W tej chwili z kursu chce skorzystać ponad 140 osób – mówi dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Adam Krawiec. Zajęcia przygotowane zostały z myślą o nauczycielach z Ukrainy, którzy już pracują np. w oddziałach przygotowawczych, a także o wszystkich tych, którzy –po nostryfikacji dyplomu –  planują podjąć pracę w pomorskich szkołach i placówkach oświatowych na stanowisku nauczyciela – opisuje Krawiec.

Kurs będzie trwał około czterech miesięcy, w sumie 390 godziny.

– szybkie opanowanie języka polskiego otworzy ukraińskim nauczycielom nie tylko drogę do pracy w pomorskich szkołach i przedszkolach. Ważne jest też to, że będą mogli wspierać dzieci i uczniów z Ukrainy w integracji w nowym środowisku – zaznacza Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Co na kursie

 Oprócz nauki języka polskiego uczestnicy kursu zapoznają się z zasadami funkcjonowania edukacji w Polsce, z podstawami programowymi poszczególnych przedmiotów, z metodyką nauczania oraz psychologią międzykulturową. Opiekę naukową nad realizacją zajęć w ramach kursu pełnić będzie specjalista z zakresu glottodydaktyki. Część zajęć będzie odbywała się on-line, a część stacjonarnie. Udział w kursie jest całkowicie bezpłatny. Uczestnicy będą mogli skorzystać z zakwaterowania w bazie noclegowej CEN, a dla osób z dziećmi  będzie zorganizowana opieka w czasie zajęć.

Szczegółowe informacje na stronie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu.

Infolinia

Pomorska Linia dla Uchodźców: 734 117 307
Pomorska Linia Kontaktowa:
(58) 32 68 740 lub 571 228 600
Konsulat Ukrainy w Gdańsku:
(58) 346 06 90